อาตี้

อาตี้ อายุ ๑๓ ปี เกิดในประเทศลาวและเป็นชนเผ่าอาข่า เพราะภัยสงคราม ครอบครัวจึง
หนีเข้าไปหลบภัยในป่า เมื่อเขาอายุ ๒-๓ ปี พ่อของเขาเป็นอดีตทหารในกองทัพประเทศ
ลาว และมักจะทิ้งเขาและครอบครัวเพื่อไปสู้รบบ่อยครั้ง

หลังจากสงครามจบลงพวกเขาได้ย้ายออกไปอาศัยในป่าไผ่เล็ก โดยสร้างบ้านไม้จากต้น
ไผ่และก็ทำสวน ทำนาข้าวในหมู่บ้านที่ทอดยาวตามแม่น้ำโขง เมื่ออาตี้มีอายุ ๕ ขวบแม่ก็
ได้เสียชีวิตลง และพ่อก็แต่งงานใหม่ แม่เลี้ยงใหม่ของอาตี้ชอบให้เขาทำงานหนักและเลี้ยง
เขาด้วยอาหารที่เก็บมาจากถังขยะบ่อยๆ เมื่อเวลาที่พ่อของเขาไม่อยู่บ้าน

เมื่อเขาได้ ๖ ปี พ่อของเขาก็ล้มป่วยและเสียชีวิตไปอีกคน อาตี้ก็อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงช่วง
เวลาหนึ่งก่อนหน้าที่จะย้ายไปอาศัยกับเพื่อนเก่าของพ่อ ที่นี่เองเขาต้องถูกใช้แรงงานอย่าง
หนักและยิ่งกว่านั้นให้เขานอนในคอกหมู เมื่อเขาอายุ ได้ ๙ ปี

ต่อมาเขาออกเดินทางด้วยตัวเขาพร้อมกับเงินในกระเป๋า ๓๐๐ บาท ซึ่งพ่อได้ให้ไว้กับเขา
ก่อนที่พ่อจะเสียชีวิต

อาตี้ ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาที่ประเทศไทย เขาเดินทางเข้าสู่อำเภอแม่สาย และเริ่มมาขอทาน
เขาสะสมและขายกระดาษที่เก็บจากถังขยะ เขาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาประทังชีวิต
หลังจากนั้น ช่วงระยะหนึ่งเขาเริ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆวัด จนกระทั่งเขาถูกจับได้ว่าขโมยเงิน
เขาถูกไล่ให้ไปอยู่ที่อื่น เขากลับมานอนข้างถนนอีกครั้งหนึ่ง จนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งได้
ส่งตัวเขาไปให้บ้านนานา
อาตี้ก็ได้มาอยู่อาศัยที่บ้านนานาเป็นเวลา ๔ ปีสุดท้ายก่อนที่เขาจะอายุเกินที่สามารถจะอยู่
ได้เขาได้รับโอกาสเข้าเรียนที่โรงเรียนสันโค้ง และได้เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่บ้านนานา ช่วย
ดูแลเด็กๆรุ่นน้องที่บ้านนานา เขายังได้เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุชนและกลุ่มแสดงละคร
ของบ้านนานา ตัวเขาเองก็ต้องการที่จะมาเป็นสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของบ้านนานาแบบ
เต็มตัว เพื่อจะมาช่วยครูเหงาดูแลเด็กๆบ้าน นานา

Link: Back to the top