ลูจี

ลูกี,อายุ ๑๙ ปี เกิดทีประเทศพม่า และก็เป็นชนเผ่าอาข่าด้วย พ่อแม่ของลูกีติดยาบ้าและ
เสพติดฝื่นด้วย พวกเขาบังคับให้ลูกีออกไปขอทานทุกวันเพื่อนำเงินมาให้พวกเขาเสพยา
ลูกีเริ่มขอทานเมื่อเขาอายุ ๑๐ ปี ถ้าวันไหนเขากลับไปบ้านที่พม่าแล้วไม่มีเงิน พ่อของเขา
ก็จะทำร้ายทุบตี

หลังจากนั้นเขาจึงหนีออกจากบ้าน มาอาศัยอยู่บนถนนใน อำเภอ แม่สาย เขาอาศัยอยู่กับ
เพื่อน ๒๐ คนและเลี้ยงชีพด้วยการขอเงินจากนักท่องเที่ยวช่วงเวลานี้เองเขาได้รู้จักครู
เหงาผู้ที่ข้ามสะพานที่ชายแดนทุกวัน

วันหนึ่งตำรวจจับลูกีข้อหาขโมยของจากร้านในอำเภอแม่สาย เขาถูกจับไปเข้าคุกเป็นเว
ลา ๑ เดือน ในช่วงเวลาที่เป็นนักโทษในอำเภอแม่สายเขาก็ได้รู้จักและได้คุยกับเครือข่าย
ที่เป็นผู้ต้องขังด้วยกัน ทันทีที่เขาพ้นโทษออกมา เขาตัดสินใจเดินทางไปฝั่งพม่าเพื่อพบกับ
ผู้ค้ายาเสพติดและนำยาบ้่ากลับเข้ามาฝั่งไทย เขาได้รับคำสั่งให้ไปพบกับลูกค้ายาบ้าราย
ใหญ่ในฝั่งไทย ในคำสั่งให้ส่งไปถึงมือโดยได้รับค่าตอนแทนจากการลักลอบค้ายา

เมื่อเขาข้ามชายแดน แค่ ๓ ชั่งโมงหลังจากเขาออกจากคุก ตำรวจไทยได้เข้าตรวจค้น
พร้อมด้วยสุนัข พวกเขาพบยาในรองเท้าของเขา ลูกีก็ได้กลับมาที่คุกในแม่สายอีกครั้ง
หลังจากศาลตัดสินคดี ให้เขาจำคุกเป็นเวลา ๙ เดือนในคุกจ.เชียงราย

หลังจากออกจากคุกครั้งที่สอง เขากลับมาที่อำเภอแม่สาย และมาเยี่ยมครอบครัวในฝั่งพม่า
นาน หลังจากที่เขาเร่ิมอาศัยอยู่บ้านนานา ที่ซึ่งเขาเริ่มต้น

Link: Back to the top