พวกเขาคือเด็ก.

ศูนย์บ้าน นานา เราต้อนรับเด็กทุกๆคน ผู้ที่ค้นพบว่า
พวกเขามีปัญหาเรื้อรังในสถานการณ์ในฐานะเป็นชน
เผ่ากลุ่มน้อยรอบๆตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ขาดความ
อบอุ่น ครอบครัวแตกแยก การได้รับความรุนแรงจาก
พ่อและแม่ การกดขี่ข่มเหงทางเพศ การแบ่งแยกชาย
หญิง การหย่าร้างหรือจากการถูกทอดทิ้งจากสามี เด็ก
ที่ต้องทนทุกข์จากสถาการณ์และสามารถถูกทำร้ายได้
โดยง่ายหรือไร้ที่อยู่ บางคนกำพร้า ศูนย์บ้านเด็กนานา
ได้ให้ที่อยู่ที่ปลอดภัยสำหรับอาศัย ซึ่งที่นี่พวกเขาจะได้
มีอาหารได้รับการรักษายามเจ็บป่วยการศึกษา และได้รับคำแนะนำในทางที่ถูกต้องเข้าถึงสำหรับกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ่อแม่สามารถไปพบกับเจ้าหน้าที่ทีมงานเพื่อเยี่ยมหรือให้คำแนะนำพูดคุย แผนการกับทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ได้.

 


ต้น ณ บ้านแรกรับ.

ในส่วนของโครงการเด็กๆสามารถแยกออกเป็นหลายกลุ่ม ดังนี้ ;

เด็กข้างถนน เด็กกลุ่มนี้อาศัยและนอนบนถนนของอำเภอแม่สายส่วนใหญ่ใกล้ๆกับสะพาน
ข้ามระหว่างชายแดน พวกเขาจะพักอยู่ราวๆ ๗ โมงเช้าจนกระทั่งถึงเวลา ๕ ทุ่ม เพื่อขอเงินจาก
นักท่องเที่ยว ในเขตชายแดน เด็กบางคนเก็บของเก่าตามถังขยะเพื่อที่จะนำไปขายด้วยอีกทาง

เด็กกองขยะ: เด็กกลุ่มนี้จะอาศัยที่กองขยะและเก็บขวดพลาสติก และเศษวัสดุที่รีไซเคิลเพื่อ
นำไปขายในราคาถูก เด็กบางคนทำงานเฉพาะในวันหยุด ส่วนวันอื่นๆทุกวัน บางคนก็นอนบนกอง
ขยะก็มี

เด็กที่ถูกเอาเปรียบโดนใช้แรงงาน:เด็กๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ถูกการเอารัดเอาเปรียบโดยการ
ให้ทำงานใช้แรงงานตามโรงงานหรือตามฟาร์มในเขตอำเภอแม่สายหรือในเขตตัวเมืองเชียงราย พวกเขาต้องอยู่อย่างยากลำบาก จากเหตุผลเงื่อนไข ความกระด้างของชีวิต

เด็กๆในกลุ่มปัญหาสภาพทางครอบครัว: เด็กๆกลุ่มนี้ยังรวมไปถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากการใช้ความรุนแรงและการกดขี่ข่มเหงทางเพศ โดยคนในครอบครัวพวกเขาส่วนใหญ่
ในกรณีนี้ก็จะเป็นที่พ่อกับแม่ติดยาเสพติด

เด็กกำพร้า:เด็กที่ขาดทั้งพ่อและแม่หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว
บางคนสูญเสียพ่อแม่เนื่องจากติดเชื้อ HIV/AIDS

เด็กๆเหล่านี้หลายคนอยู่ในความเสี่ยงของการค้ามนุษย์หรือถูกขาย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์
จากการใช้แรงงาน หรือการค้าประเวณี ตามท้องถนนในสภาพแวดล้อมที่ไปด้วยอันตรายจากมิจฉาชีพ แก็งค์
อันธพาลและกลุ่มคนอาชญากรซึ่งได้ประโยชน์จากการที่มีผลประโยชน์จากคนอื่นเพราะมีกำไรงาม

Link: Back to the top