สมาชิกบ้านเรา


ศึกษาประสบการณ์ ชีวิต

นักร้องขวัญใจวัยรุ่น
มาเยี่ยมทำกิจกรรม

ประชุมกับผู้ปกครอง

พายุลูกเห็บพัดถล่ม

โครงการป้องกันฝั่งพม่า

ประชุมกับกลุ่มสภานักเรียน

ทำเล้าเป็ด

ซ่อมบ้านพ่อกลางนา

คุณศรัญญามาเลี้ยงข้าว

ปรับปรุงโรงครัวใหม่
play1
สอนขับรถเด็กโต จนท.
play2
dropin1 dropin2 dropin3
dropin4 rice leelong
eat1 eat2 eat3

Link: Back to the top