บ้านแรกรับ

ในขณะที่เด็กข้างถนนได้รับประสบการณ์ในความยากของการใช้ชีวิตและได้พัฒนาพฤติกรรมเพื่อใช้ชีวิต
ให้สอดคล้องกับมันให้ได้มากที่สุด พวกเขาไม่ได้เข้าเรียนหนังสือตามระบบการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการ
เรียนรู้ผ่านเข้ามาในรูปแบบของชีวิตเด็กข้างถนน จากเด็กคนอื่นๆ หลายคนในพวกเขาจึงได้รับประสบการ
ณ์ การเข้าออกจากคุก หลายต่อหลายครั้ง โดยมากจากยาเสพติด ดมกาว เสพยาบ้า และไม่เคยมีชีวิตในรูป
แบบของสังคมตามที่ควรจะมี


เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองนี่เอง เมื่อเด็กเข้าครั้งแรกอาศัยในบ้าน นานา แทนที่จะเข้าอาศัยกับ
เด็กคนอื่นที่บ้านพักฟื้้นฟูเลย พวกเขาต้องอาศัยอยู่ในบ้านแรกรับก่อนเพื่อปรับให้เขาอยู่ใน
กลุ่มเด็กๆก่อนเพื่อให้พวกเขาปรับความสนใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ในบ้านแรกรับพวกเด็กๆจะมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีได้รับการฟื้นฟูจากชีวิตที่ลำบากข้างถนน
พวกเขาจะได้อยู่กับทีมเจ้าหน้าที่ได้อย่างใกล้
ชิดและได้รับคำแนะนำการอบรมด้วยความ
เข้าใจและเอาใจใส่ โดยทั่วไปเด็กที่อยู่บ้าน
แรกรับจะอาศัยอยู่ประมาณ ๒-๓ เดือน จน
กว่า พวกเขาจะรู้สึกแข็งแรงพอที่จะอาศัยกับ
เด็กคนอื่นๆในบ้านพักฟื้นฟูและได้ไปโรงเรียน
บ้านแรกรับตั้งอยู่ในอำเภอแม่สายสะดวกและหาเจอได้ไม่ยากสำหรับแขกที่เดินทางมา
เยี่ยมบ้านนานา

Link: Back to the top