image1 อาสาสมัคร

photo
นิน่า,กำลังเล่นกับเด็กๆข้างริมสระน้ำ

บ้านนานาของเรามีโครงการสำหรับท่านที่ต้อง
การมาทำงานเป็นอาสาสมัครเพื่อร่วมทำงานกับ
ทีมของบ้านนานา ท่านสามารถสมัครเข้าร่วม
และหากท่านเป็นคนชอบทำกิจกรรมสำหรับช่วย
เหลือเด็กๆ นี่คืออีกทางเลือกที่ท่านจะได้มาร่วม
ทำกิจกรรมซึ่งที่นี่ท่านจะได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆ
ได้ใกล้ชิด และพาเด็กๆทำกิจกรรมที่จะเป็นประ-
โยชน์ต่อพวกเขา กิน อยู่ พักใกล้ชิด กับเด็กๆ
ถ้าหากท่านสนใจท่านสามารถ สมัคร ได้ตั้งแต่
๑ เดือน ถึง ๓ เดือน หรือ ตามระยะเวลาที่ท่านจะ
สามารถมาร่วมแบ่งปันกับเราได้

สำหรับอาสาสมัครที่ต้องการระยะเวลาช่วงสั้นๆ
ตั้งแต่ ๑ เดือนถึง ๓เดือน ท่านสามารถเข้าไปดู
รายละเอียดได้ที่ www.karmaprojects.org.

ถ้าหากท่านใดที่มีความสามารถหรือทักษะเหล่านี้ได้จะถือเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ และทีมงาน
ได้อย่างดีเยี่ยม

dot สามารถพูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษเป็นไทย และ ไทย-อังกฤษ ได้ดี
dot มีประสบการณ์ด้านการสอน หรือสอนภาษาอังกฤษ ,พม่า,หรือทางด้านการศึกษาศิลปและ
วัฒนธรรม
dot งานด้านสังคมสงเคราะห์/ทักษะทางด้านการศึกษาวิจัย

ถ้าคุณตระหนักในงานที่พวกเราได้ทำ อาสาสมัครผู้เลือกทำงานกับบ้านนานาอาจจะได้รับความไม่สะดวกถ้าหาก
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เวลารับสมัคร
ไม่มีจำกัดเวลารับสมัครแน่นอน บ้านนานายินดีต้อนรับอาสาสมัครที่มีใจอาสาทุกคน ตลอดทั้งปี

คุณสมบัติที่ต้องมี
อาสาสมัครที่จะมาร่วมงานกับบ้านนานา ผู้นั้นต้องมีพื้นฐานทางการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงานมาบ้าง
บ้านนานาจะพิจารณาส่วนตัวบุคคลรวมทั้งประสบการณ์ชีวิตของคุณ การเข้าร่วมกับสังคม งานอาสาสมัคร ความ
กระตือรือร้น และมีข้อตกลงร่วมกันกับบ้านนานา หรือพิจารณาร่วมกับอาสาสมัครท่านอื่นๆ เพื่อเลือกคนที่จะมา
ร่วมงานกับเรา

ข้อจำกัดอายุ.
อาสาสมัครควรมีอายุ อย่างน้อย ๒๑ ปี ขึ้นไป
 
ภาษา.
สามารถสื่อสารระหว่างเด็กกับทีมเจ้าหน้าที่ได้ด้วยภาษาไทย ถ้าหากพูดอังกฤษต้องสามารถสื่อสารกับทีมเจ้าหน้า
ที่ได้ ถ้าหากคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยงานเจ้าหน้าที่ในการช่วยติดต่อสื่อสารทางจดหมาย
(โดยมาก อี-เมล์,งานนำเสนอโครงการ,ฯลฯ)ถ้าหากสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ให้มากเท่าที่สามารถ จะช่วยให้
คุณสามารถอาศัยอยู่ได้นานขึ้น และง่ายในการสื่อสารกับเด็กและเจ้าหน้าที่บ้าน นานา

photo
เลน่าและเจี๊ยบกำลังปรึกษากันในขณะที่ต้นกำลังนอนหลับอยู่ข้างๆ.

ลักษณะของงาน.
ในส่วนของเนื้องานจริงๆ เราไม่สามารถบอกหรืออธิบายลักษณะของงานได้ ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทักษะใน
ตัวเองอย่างไร,ความต้องการของทีมบ้าน นานา ซึ่งงานที่พอจะช่วยแบ่งเบาเจ้าหน้าที่ อาจจะเป็นงานลักษณะดังต่อ
ไปนี้

dot สอนบทเรียนในหนังสือเรียน
ช่วยสอนเด็กในวิชา ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,ศิลปะ,ฯลฯ

dot พัฒนาทักษะและฝีมือให้เด็ก
ช่วยนำเด็กและพาทำกิจกรรม เช่น
- กีฬา
- ดนตรี
- เล่นเกมส์
- การวาดภาพและการระบายสี
- ละครเวที
- เต้นรำ กิจกรรมร้องเพลง
คุณอาจจะคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่คุณมีมาร่วมทำกับเด็กๆ มาร่วมด้วย

dot งานทางด้านฝึกอาชีพทักษะฝีมือ
- การทำฟาร์ม
- งานฝีมือ
- งานเทคนิค
- งานสร้างสรรค์จากความคิดคุณ

dot งานสำนักงาน
- เขียนบทความ,รายงาน,ข่าวสาร ต่างๆ สำหรับทำเว็ปไซต์
- เช็คอีเมล์
- การติดต่อประสานงานส่งงานระหว่างองค์กรที่สนับสนุนงบประมาณบ้าน นานา
- แจ้งรายละเอียดหรือดูแลอาสาสมัคร
- การโต้ตอบจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ
- การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขียนรายงานและนำเสนอโครงการ
- สร้างเอกสารสื่อรูปแบบต่างๆ
- การช่วยทำแผ่นพับหรือจัดหาอุปกรณสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับเด็ก

dot งานช่วยเหลือเฉพาะด้าน
- การช่วยเจ้าหน้าที่คนไทยทางด้านภาษาอังกฤษ
- ช่วยดูแลผู้มาเยี่ยมชาวต่างชาติ
- ช่วยทำอาหารให้เด็ก
- ช่วยครูเหงาติดต่อประสานงานกับองค์กรหน่วยงานอื่นๆ

คุณสามารถเขียนรายงานเกี่ยวกับตัวคุณเองในเวลาที่อาศัยกับเด็กๆบ้าน นานา หลักจาก ๑ เดือนผ่านไป ซึ่งราย-
งานเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการดำเนินบริหารจัดการในส่วนของงานอาสาสมัครต่อไป

ส่วนอื่นๆ ของอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่.
ประสบการณ์ต่างๆของอาสาสมัครทุกท่านจะเป็นสิ่งที่พิเศษ.ในส่วนทีม
เจ้าหน้าที่บ้าน นานา โดยมากจะประกอบด้วย คนไทยที่จะทำงานเป็น
ช่วงเวลานาน อาจจะมีอาสาสมัครจากต่างประเทศบ้างเป็นบางครั้ง
ดังนั้นการเตรียมตัวคุณเองบ้างที่บางทีอาจจะได้มาอยู่ตัวคนเดียวท่าม
กลางอาสาสมัครชาวต่างชาติ

photo

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น.
อาสาสมัครบ้าน นานา คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือน คุณแค่ดูแลรับผิดชอบเรื่องวีซ่าของคุณ/ประกันชีวิต/ค่าใช้
จ่ายพาหนะที่จะเดินทางมาที่แม่สาย การคมนาคมจะอยู่ในตัวอำเภอแม่สาย และก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวคุณเอง

ค่าครองชีพ.
คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมากเมื่อคุณมาร่วมกับบ้าน นานา ,อาหาร,ค่าพาหนะ,อินเทอร์เน็ต,ค่าเช่าที่อยู่
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่นี่ค่อนข้างถูก,การตัดสินใจว่าจะนำเงินติดตัวมาคุณควรพิจารณาจากลักษณะการใช้จ่าย
ของตัวคุณเอง ว่าใช้จ่ายอย่างไร และสิ่งที่คุณคิดจะทำ

photo
ไมค์และต้นกำลังเล่นฟุตบอลในบ้านแรกรับ

วีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้อาศัย.
วีซ่าได้รับอนุญาตจะขึ้นกับกฏหมายของประเทศไทย ซึ่ง
อาจจะเป็นวีซ่าประเภทที่ไม่ใช่บุคคล อพยพเข้ามาอาศัยอยู่

ลักษณะความเป็นอยู่
อาสาสมัครอาจจะอยู่ บ้าน นานา หรือ สามารถเช่าบ้านพักหรือเกสต์เฮาส์ในตัวอำเภอแม่สาย ขึ้นอยู่กับว่าจะมีห้อง
ว่างที่บ้านพักอาสาสมัครหรือในช่วงเวลานั้นๆ บ้านนานา เราจะดูแลเมื่อเวลาคุณเดินทางมาถึง ถ้าห้องไม่ว่างคุณ
อาจต้องเช่าบ้านพักในตัวเมืองหรือโรงแรมอยู่ได้

การเดินทางสู่บ้านพักฟื้นฟู.
ศูนย์บ้านพักฟื้นฟูตั้งอยู่ห่างประมาณ ๗ กม.จากตัวอำเภอแม่สาย แม่สายอยู่ห่างจากเชียงรายประมาณ ๖๒ กม.คุณ
สามารถเดินทางโดยเครื่องบิน หรือโดยรถบัสมาที่แม่สาย เจ้าหน้าที่บ้าน นานา สามารถเดินทางไปรับคุณที่สนาม
บินหรือที่สถานีขนส่งรถโดยสารอำเภอแม่สาย หากเป็นไปได้คุณควรจะแจ้งกำหนดการเดินทางหรือวันเวลา เที่ยว
บินที่คุณจะเดินทางมายังแม่สายผ่านทางอีเมล์ หรือแจ้งผ่านเบอร์โทรศัพท์

photo
โจอันเนส กำลังโหนเล่นกับเด็กๆ

การแต่งกาย.
ชุดแต่งกายนับเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าประเทศไทยยังเป็นลักษณะอนุรักษ์
นิยม ถ้าหากเผลอก็พอได้. กางเกงผ้าฝ้ายยาว, กางเกงยีนส์, เสื้อยืด และ
การแต่งกายที่สุภาพ เสื้อกล้าม กางเกงขาสั้นก็ไม่สุภาพ กระโปรงสั้น, เสื้อสายเดี่ยวอาสาสมัครบ้านนานา ต้องให้ความเคารพต่อ
วัฒนธรรมไทยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กๆและแขกที่มาเยี่ยม จาก
ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมอุณหภูมิจะลดลง ควรมีเสื้อแจ็คเกต
หรือถุงเท้าสั้น จะใช้ได้ดีทีเดียว

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเรื่องที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก.
อาสาสมัครจะเปรียบเหมือนแบบอย่างของเด็กๆบ้าน นานา ควรเคารพในวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องศึก-
ษาทำความเข้าใจให้เข้าใจก่อนหรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นของแม่สาย อาสาสมัครต้อง
ตระหนัก เกี่ยวกับความรู้สึกของคนในท้องถิ่นที่เขาไม่เข้าใจหรือยอมรับแนวทางพฤติกรรมจากสังคมอื่นๆโดย
เฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครที่มาจากต่างประเทศ ต้องพิจารณาเรื่องมารยาท การพูดจา การสื่อสารในตัวบุคคล การแต่ง
กายที่ต้องพิจารณา วันต่อวัน.

วิธีการติดต่อ.
ถ้าหารคุณสนใจที่จะสมัครมาช่วยงานบ้าน นานา
กรุณา ติดต่อเรา ผ่านทางอีเมล์เพื่อขอสมัครได้

photo
Thomas, teaching about computers.

Link: Back to the top